Partnerzy

Środa, 27 marca 2019 r.

PROMOWANE FIRMY

Hydrobud-Przeworsk Sp. z o.o.
Budownictwo, Budownictwo
Konstrukcje stalowe, wykonanie, dostawa, montaż konstrukcji stalowych
ARGO-TECH Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż i Usłu . . .
Budownictwo, Budownictwo
Armatura sanitarna, Instalacje grzewcze, Instalacje wodno-kanalizacyjne
SELEKT - Koszule męskie
Odzież, obuwie, tekstylia
Produkcja koszul
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe METYANEX - Jan Przygo . . .
Budownictwo, Artykuły i usługi przemysłowe
Produkcja armatury przemysłowej, Zawory kulowe, Czcionki do kodowania
BUDO-INSTAL SPRZEDAŻ I USŁUGI Wiesław Filipek
Budownictwo, Budownictwo
Handel materiałami budowlanymi i instalacyjnymi

PROJEKTY UNIJNE

Celem głównym projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 70 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 31.03.2022 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 Uczestników Projektu, zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 94 osób pracujących (w tym 54 kobiet), które w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy [...]
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji w obszarze języka angielskiego lub niemieckiego przez 216 uczestników/czek do 30.06.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]

PARTNERZY

bccbp8