Po bezpłatnym szkoleniu - lepsza praca. Trwa rekrutacja do projektu!

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe. To kompleksowa DARMOWA pomoc dla mieszkańców Podkarpacia, którzy są w wieku 29+, są bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy lub pozostające bez zatrudnienia oraz mają niskie kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja prowadzona jest w kilku turach. Obecnie trwa nabór do kolejnej grupy, który potrwa do 16 października, ale nawet jeśli przegapisz ten termin - nic straconego. Zapisy mają charakter ciągły. Terminy naborów do projektu są na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności na stronie www.lepszapraca.rze.pl

O projekcie

Projekt "Wyższe kwalifikacje – lepsza praca" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16. Jego wartość to prawie 2 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 1,8 mln zł. Potrwa on do 30 września 2018 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 uczestników, w tym 40 kobiet, zamieszkujących województwo podkarpackie przez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do końca września 2018 roku.

Wspomniana aktywizacja polega na poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy, uczestnictwie w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, szkoleniach zawodowych. Ostatnim elementem są zagwarantowane staże zawodowe.

Dla pracodawcy!

Mamy propozycję nie tylko dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje, ale i dla pracodawców. Współpraca polegałaby na organizacji miejsc odbywania stażu dla uczestników projektu. Staż odbywać się będzie na postawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Promocji Biznesu a pracodawcą poprzedzonej złożeniem wniosku o zorganizowanie stażu do biura projektu (Centrum Promocji Biznesu, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów). Ze środków projektu CPB pokrywa koszty wynagrodzenia dla stażysty, koszty badań lekarskich oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu zawodowego! Wszelkie formalności związane z organizacją stażu regulowane będą przez CPB.

Przypominamy!

Udział w projekcie dla osób w wieku 29+, bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia oraz mających niskie kwalifikacje zawodowe jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dodatkowo zapraszamy do udziału w projekcie: osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, zamieszkujące na obszarach wiejskich, u których dochód na członka rodziny jest niższy niż 600 zł, kobiety, z doświadczeniem zawodowym (poniżej roku, 1-2 lat, powyżej 2 lat)

W projekcie nie mogą wziąć udziału: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS, osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje na stronie www.lepszapraca.rze.pl

Środa, 11 października 2017 r.

PROMOWANE FIRMY

PPHU "ROYAL-STAR" - CHŁODNICTWO, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, LOTNICTWO
Budownictwo, Edukacja
Chłodnictwo
ALMA-DOM S.C.
Meble, Dom i ogród
Meble
Pizzeria ADM
Hotele, gastronomia, Hotele, gastronomia
Gastronomia
KARCZMA Jadło Karpackie - Restauracja - Catering - Domowa kuchni . . .
Hotele, gastronomia
Gastronomia
BASMAC Sp. z o.o. - Panele Fotowoltaiczne
Budownictwo, Budownictwo
Panele Fotowoltaiczne Rzeszów, Fotowoltaika - Energia Odnawialna, Systemy Styropionowych Szalunków . . .

PROJEKTY UNIJNE

Celem głównym projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 70 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 31.03.2022 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 Uczestników Projektu, zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 94 osób pracujących (w tym 54 kobiet), które w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy [...]
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji w obszarze języka angielskiego lub niemieckiego przez 216 uczestników/czek do 30.06.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]

PARTNERZY

q8axlv