Aktualności

6 października 2020 r. - OSM Jasienica Rosielna - gwarancja jakości!

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna to uczestnik tegorocznej edycji Programu „Smaczne bo Podkarpackie” 2020.

Organizatorem Programu Certyfikującego Najlepsze Produkty Spożywcze Podkarpackiego „Smaczne bo Podkarpackie” jest Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie. Tegoroczną edycję Patronatem Honorowym objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem Programu jest Województwo Podkarpackie. Szczegóły o Konkursie na www.smaczne.rze.pl.

Spółdzielnia Mleczarska swą historią sięga 1927 roku, kiedy to Sąd Grodzki w Sanoku zarejestrował oficjalnie działalności mleczarni. W czasie II wojny światowej Spółdzielnia cały czas prowadziła skup, przetwórstwo mleka i przyjmowała nowych członków. Zdecydowany rozwój Spółdzielni nastąpił w latach 1992 – 2002, gdzie na wykupionych parcelach wokół 1. budynku Spółdzielni wybudowano: - nową halę produkcyjną wraz z nowoczesnymi liniami do produkcji mleka spożywczego, śmietany, twarogów i napojów mlecznych, - stację wodociągową, kotłownię i oczyszczalnię ścieków. Wszystkie obiekty spełniały normy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i odpowiadały wymogom Unii Europejskiej, co pozwoliło w 2003 roku wprowadzić system HACCP, a w 2004 r. Spółdzielnia została zakwalifikowana, jako zakład unijny - co dało jej możliwość produkowania i sprzedawania wyrobów na teren całej Unii Europejskiej. W 2007 r. Spółdzielnia podjęła produkcję wyrobów ekologicznych tj. mleko spożywcze, masło i twarogi uzyskując dla nich certyfikat „Rolnictwa Ekologicznego". W 2012 roku Spółdzielnia uzyskała certyfikat systemu zarządzania i jednocześnie spełnia wymagania normy ISO 22000:2005 na wszystkie produkowane asortymenty.

A tak jest dziś… Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej zajmuje się skupem mleka, jego przetwórstwem i prowadzi handel hurtowy i detaliczny. Skup mleka prowadzi się na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Produkuje ponad 40 różnego rodzaju wyrobów mleczarskich na nowoczesnych liniach technologicznych z wdrożonym systemie HACCP i ISO-22.000:2005, co pozwala znakować wyroby znakiem UE i rozprowadzać na terenie całej Unii Europejskiej. Spółdzielnia oferuje wyroby nabiałowe m. in. mleko spożywcze (2%, 3,2%); śmietany (12%, 18%, 30%, 36%); napoje fermentowane (kefir, maślanka, maślanka owocowa, jogurt naturalny, jogurt owocowy); twarożki; serki śniadaniowe naturalne oraz typu fromage; masło ekstra. Powyższe asortymenty cechuje duża zawartość białka, witamin, składników mineralnych oraz to, że spełniają wymagania w zakresie środków spożywczych stosowanych w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Spełniając te kryteria firma dostarcza artykuły nabiałowe także do przedszkoli, szkół, gastronomi, szpitali. Sprzedaż wyrobów własnej produkcji i wg potrzeb rynku spółdzielnia prowadzi poprzez 8 własnych hurtowni, 5 obwoźnych i 14-tu własnych sklepów detalicznych. Całość obsługuje 40 jednostek transportowych, tak w skupie, jak i dystrybucji. W rejonie Polski południowej OSM Jasienica Rosielna jest jedną z niewielu samodzielnych spółdzielni, która pielęgnuje obrany cel, a więc: produkuje wyroby nabiałowe „nie wzbogacane chemicznie”, krótkoterminowe z tzw. „czystą etykietą” i sprzedaje głównie we własnej sieci handlowej (hurtowej i detalicznej) zlokalizowanej na terenie województwa podkarpackiego.


PROMOWANE FIRMY

F.H.U.P ALEKS - folie budowlane, izolacje, membrany dachowe, grunty
Budownictwo, Budownictwo
Handel materiałami budowlanymi
MARBET - PPHU Maria Grzesiakowska
Budownictwo, Budownictwo
Produkcja betonu towarowego
Restauracja BELLAROSA
Hotele, gastronomia, Hotele, gastronomia
Gastronomia
BOSZ Szymanik i Wspólnicy Sp.J.
Reklama i poligrafia
Działalność wydawnicza
KRONOERG Sp. z o.o.
Budownictwo
Produkcja laminatów dekoracyjnych HPL oraz obrzeży meblowych

PROJEKTY UNIJNE

Celem głównym projektu jest zdobycie zatrudnienia przez 70 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez otwarcie własnej działalności gospodarczej do 31.03.2022 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 Uczestników Projektu, zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 94 osób pracujących (w tym 54 kobiet), które w momencie przystąpienia do projektu znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy [...]
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji w obszarze języka angielskiego lub niemieckiego przez 216 uczestników/czek do 30.06.2021 r. [...]
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 90 uczestników projektu zamieszkujących woj. podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 31.03.2020 r. [...]

PARTNERZY

kumr6p