• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
zwiń Dzisiaj
Poniedziałek
21 stycznia 2019

Agnieszki, Jarosława
zwiń Artykuły
zwiń Waluty
Kursy średnie NBP
z dnia 2019-01-21

euro 1EUR4,2928 PLN
dolar 1USD3,7751 PLN
frank 1CHF3,7844 PLN
funt 1GPB4,8457 PLN
zwiń Partnerzy
iped
Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie
Bank Pekao SA
VCC
Patronat medialny:
TVP Rzeszów
Radio Rzeszów
Radio Leliwa
Biznes i Styl
Carpatia Biznes
Expres Jarosławski
gospodarkapodkarpacka.pl
Nowe Podkarpacie - Tygodnik regionalny
Obserwator Lokalny
Resinet.pl
Tygodnik Sanocki
Tygodnik Sztafeta
VIP Biznes i Styl
Życie Podkarpackie
zwiń Polecamy
google.pl
onet.pl
wp.pl
interia.pl
zwiń Radio Taxi

Po bezpłatnym szkoleniu - lepsza praca. Trwa rekrutacja do projektu!

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe. To kompleksowa DARMOWA pomoc dla mieszkańców Podkarpacia, którzy są w wieku 29+, są bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy lub pozostające bez zatrudnienia oraz mają niskie kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja prowadzona jest w kilku turach. Obecnie trwa nabór do kolejnej grupy, który potrwa do 16 października, ale nawet jeśli przegapisz ten termin - nic straconego. Zapisy mają charakter ciągły. Terminy naborów do projektu są na bieżąco umieszczane w zakładce Aktualności na stronie www.lepszapraca.rze.pl

O projekcie

Projekt "Wyższe kwalifikacje – lepsza praca" realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16. Jego wartość to prawie 2 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 1,8 mln zł. Potrwa on do 30 września 2018 roku.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 uczestników, w tym 40 kobiet, zamieszkujących województwo podkarpackie przez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do końca września 2018 roku.

Wspomniana aktywizacja polega na poradnictwie zawodowym i pośrednictwie pracy, uczestnictwie w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, szkoleniach zawodowych. Ostatnim elementem są zagwarantowane staże zawodowe.

Dla pracodawcy!

Mamy propozycję nie tylko dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje, ale i dla pracodawców. Współpraca polegałaby na organizacji miejsc odbywania stażu dla uczestników projektu. Staż odbywać się będzie na postawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Promocji Biznesu a pracodawcą poprzedzonej złożeniem wniosku o zorganizowanie stażu do biura projektu (Centrum Promocji Biznesu, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów). Ze środków projektu CPB pokrywa koszty wynagrodzenia dla stażysty, koszty badań lekarskich oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu zawodowego! Wszelkie formalności związane z organizacją stażu regulowane będą przez CPB.

Przypominamy!

Udział w projekcie dla osób w wieku 29+, bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia oraz mających niskie kwalifikacje zawodowe jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dodatkowo zapraszamy do udziału w projekcie: osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, zamieszkujące na obszarach wiejskich, u których dochód na członka rodziny jest niższy niż 600 zł, kobiety, z doświadczeniem zawodowym (poniżej roku, 1-2 lat, powyżej 2 lat)

W projekcie nie mogą wziąć udziału: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS, osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje na stronie www.lepszapraca.rze.pl

<< Powrót

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu